Ova Pomoćna stranica pokazuje kako poslovni korisnici registrirani PDV registrirani za EU (koji su povezani s trgovinom motorom) mogu trgovati s nama koristeći poslovni način rada koji je oslobođen poreza na dodanu vrijednost.

Na našoj stranici košarice instaliran je softver koji vam ovo olakšava. Slijedite upute za slike u nastavku ....

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

Ako ne možete uspješno potvrditi izuzeće od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, kontaktirajte nas izravno i pokušat ćemo pomoći ..

Hvala,

Classiccarbs.co.uk

e-mail: [e-pošta zaštićena]

 

PS Dodajte svoj porezni broj / broj PDV-a u obrazac, uključujući sva slova i brojeve u BLOCK CAPITAL znakovima.

Hvala : )